Solution

Không gian làm việc doanh nghiệp

Tối ưu hóa trải nghiệm môi trường làm việc của doanh nghiệp với 2 nền tảng ứng dụng nổi bật là Google Workspace và Microsoft 365

Giải pháp dữ liệu

Tích hợp toàn diện các giải pháp sao lưu và bảo mật dữ liệu doanh nghiệp

Giám sát hạ tầng thông tin

Giúp duy trì ổn định và sẵn sàng cho hệ thống mạng nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động liên tục của doanh nghiệp

Tích hợp âm thanh, trình chiếu (AV)

Công nghệ AV giúp doanh nghiệp tăng tính tương tác hiệu quả và quảng bá thương hiệu

Scroll to Top