Giải pháp dữ liệu

Vembu Backup

Vembu cung cấp giải pháp Sao lưu và Phục hồi đơn giản nhưng hiệu quả nhất trên mọi nền tảng: VMware, Hyper-V và Máy chủ vật lý, Phù hợp với tất cả các loại hình doanh nghiệp.

End Point Protector

Endpoint Protection là giải pháp bảo mật thiết bị đầu cuối nổi tiếng đến từ Châu Âu. Phần mềm có khả năng tương thích cao với nền tảng MacOS, giúp ngăn ngừa tối đa nguy cơ rò rỉ dữ liệu của doanh nghiệp.

Safetica

Safetica là Giải pháp chống thất thoát dữ liệu hiệu quả cho doanh nghiệp. Phần mềm tương thích cao với nền tảng Window, phù hợp với mọi loại hình kinh doanh.

Scroll to Top