Dịch vụ

Hỗ trợ kỹ thuật

Dịch vụ nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng, giải quyết các vấn đề, sự cố, các lỗi phát sinh của toàn bộ hệ thống IT doanh nghiệp, cho phép bạn tiết kiệm thời gian và tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Tư vấn chuyển đổi số

Cung cấp các giải pháp chuyển đổi số dựa trên sự phân tích và am hiểu về lĩnh vực kinh doanh, văn hoá của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chọn được giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu phát triển của mình.

Triển khai tích hợp

Dịch vụ triển khai – tích hợp của SDI dựa trên cách tiếp cận toàn diện, có hệ thống từ thiết kế đến kiểm tra nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng đạt được kết quả tối ưu từ giải pháp lựa chọn.

Dịch vụ IT toàn diện

Dịch vụ sẽ thay bạn xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến IT của doanh nghiệp. Đảm bảo hệ thống IT luôn hoạt động ổn định, hiệu quả, cho phép bạn tập trung tối đa vào việc phát triển doanh nghiệp.

Scroll to Top