Vembu Backup

Giải pháp sao lưu dữ liệu hiệu quả

Sản phẩm hàng đầu của chúng tôi – BDR Suite – là một giải pháp sao lưu và khắc phục sự cố toàn diện được thiết kế để bảo vệ Trung tâm dữ liệu/Đám mây riêng (VMware, Hyper-V, Windows, Linux, Ứng dụng & Cơ sở dữ liệu), Đám mây công cộng (AWS), SaaS (Microsoft 365, Google Workspace) và Điểm cuối (Windows, Mac).

Sao lưu tại chỗ / từ xa / kết hợp

Sao lưu & khôi phục đám mây

Các sản phẩm Vembu Backup

Phần mềm sao lưu và khôi phục thảm họa toàn diện và giá cả phải chăng cho

 • Máy ảo (VMware, Hyper-V, KVM)
 • Máy chủ (Windows, Linux, NAS)
 • Ứng dụng SaaS (Microsoft 365, Google Workspace)
 • Điểm cuối (Windows, Linux, Mac)
 • Đám mây (AWS, Azure, Google)
 • Ứng dụng & DB (Exchange, SharePoint, SQL Server, Oracle, MySQL)

Sao lưu đám mây an toàn và tiết kiệm chi phí cho

 • Ứng dụng SaaS (Microsoft 365, Google Workspace)
 • Điểm cuối (Windows, Linux, Mac)
 • Máy chủ (Windows, Linux, NAS)
 • Ứng dụng & DB (Exchange, SQL Server, SharePoint, MySQL)

Bảng giá tham khảo BDRSuite

Sao lưu VM
Sao lưu Server
Sao lưu Apps & DB
Sao lưu SaaS
Sao lưu Cloud VM
Sao lưu Endpoint
VMware | Hyper-V
Windows | Linux
Exchange | SQL | MySQL
Microsoft 365 | Google Workspace
AWS
Windows | Mac
Chỉ từ 430,000đ
VM/Năm
Chỉ từ 1,440,000đ
Máy chủ/năm
Chỉ từ 1,440,000đ
Người dùng/Năm
Chỉ từ 144,000đ
Phiên bản/Năm
Chỉ từ 720,000đ
Endpoint/Năm
Chỉ từ 180,000đ
Apps/Năm

Bảng giá tham khảo BDRCloud

Sao lưu Microsoft 365
Sao lưu Google Workspace
Sao lưu Endpoint
Sao lưu Server
Sao lưu Apps & DB
Dành cho Mail | OneDrive | SharePoint | Team
Dành cho Mail | Drive
Dành cho Windows | Mac
Dành cho Windows | Linux
Dành cho Exchange | Sharepoint | SQL | MySQL
Chỉ từ 100,000đ
người dùng/tháng/thanh toán hàng năm
Chỉ từ 100,000đ
người dùng/tháng/thanh toán hàng năm
Chỉ từ 100,000đ
endpoint/tháng/thanh toán hàng năm
Chỉ từ 200,000đ
server/tháng/thanh toán hàng năm
Chỉ từ 200,000đ
apps/tháng/thanh toán hàng năm
Bộ nhớ đám mây không giới hạn
Bộ nhớ đám mây không giới hạn
Bao gồm 50 GB bộ nhớ đám mây
Bao gồm 100 GB bộ nhớ đám mây
Bao gồm 100 GB bộ nhớ đám mây

Khách hàng đang sử dụng

Vì sao nên sử dụng Vembu Backup của SDIVN

X3 lần

Nhanh hơn
Sao lưu & Phục hồi

<5 phút

Tiếp tục công việc kinh doanh của bạn sau vài phút

Quy tắc 3-2-1*

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi mã độc tống tiền

15 phút

Triển khai nhanh hơn với thời gian đào tạo ngắn hạn

Tiết kiệm 70%

Hứa hẹn mức giá thấp nhất so với các công ty dẫn đầu thị trường

24/7

Hỗ trợ kỹ thuật đáp ứng với SLA tốt nhất trong ngành

Scroll to Top
 • Ba bản sao của dữ liệu sao lưu: bản sao chính trong kho lưu trữ sao lưu, bản sao thứ hai bằng tùy chọn sao lưu và bản sao thứ ba trên ổ đĩa cứng.
 • Hai phương tiện lưu trữ:  có thể lưu trữ bản sao chính và thứ hai của dữ liệu sao lưu trên khối phương tiện lưu trữ hoặc lưu trữ đối tượng.
 • Một bản sao DR ngoại vi: có thể lưu trữ bản sao thứ hai tại một trang DR ở một vị trí địa lý hoàn toàn khác hoặc trong Vembu Cloud DR.