Tư vấn chuyển đổi số

Chúng tôi giúp đảm bảo hệ thống và thiết bị CNTT của doanh nghiệp luôn hoạt động ổn định và không bị gián đoạn.

Các gói tư vấn chuyển đổi số của SDIVN

Gói 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Gói 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Gói 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Bảng giá dịch vụ tham khảo

Gói 1
Gói 2
Gói 3
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Khách hàng đang sử dụng

Vì sao nên sử dụng gói tư vấn chuyển đổi số của SDIVN

Nhanh chóng

Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và ổn định không bị gián đoạn.

Chuyên nghiệp

Đội ngũ chuyên viên IT có trình độ chuyên môn cao, xử lý nhanh chóng, hiệu quả

Tiết kiệm

Tiết kiệm chi phí thuê - đào tạo nhân viên IT nội bộ

Linh hoạt

Tư vấn và thiết kế đa dạng các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu cũng như quy mô của từng doanh nghiệp.

Scroll to Top
Dịch vụ từ xa *
Hỗ trợ từ xa trong giờ làm việc tối đa 3 sự cố /30 ngày
Hỗ trợ từ xa trong giờ làm việc không giới hạn sự cố /30 ngày
Văn phòng có hệ thống IT ít khi xảy ra sự cố
Sự cố đơn giản – có thể xử lý từ xa
Hệ thống xảy ra sự cố thường xuyên.

Sự cố đơn giản – có thể xử lý từ xa
Từ 1,000,000 VND
Từ 2,300,000 VND (Chỉ áp dụng dưới 20 user)