Giám sát hạ tầng thông tin

Nagios Monitoring

Nagios giám sát mạng về các vấn đề gây ra bởi liên kết dữ liệu quá tải hoặc kết nối mạng, cũng như giám sát bộ định tuyến, chuyển mạch và nhiều hơn nữa

Scroll to Top